05212019
Last update五, 12 四 2019 11pm

 

二十一世纪《资本论》

法国经济学家托马斯·彼克梯(Thomas Piketty)的经济论著《二十一世纪资本论》(Das Kapital im 21. Jahrhundert),在世界经济学界引起了轰动。在已经出版的国家很快就成为最畅销书之一,即使还在等待翻译出版的国家,也早已成为学术界的热门话题。经历最初、尤其是来自美国的高度赞扬之后,这部著作又遭到了激烈的批评。经济学界的泰斗们对这本书褒贬不一,各方意见据理力争。虽不见其人,已感觉到面红耳赤。

尽管专家们都试图从学术的角度来评价这本书,但还是不难看出,这本书的内容,从书名到结论,都充满了政治敏感性,从而不可避免地影响人们对它的评价。看到书名,人们很自然地想到马克思的资本论。确实,这本书名不是偶然的巧合,而是深思后的选择。不仅仅书名,著作内容也同马克思的资本论不无相关之处。这本书的内容同样是关于资本和劳动这两个重要的生产因素。


富爸爸们的财商教育

“财商”一词最早由美国作家兼企业家清崎(Robert T. Kiyosaki )《富爸爸穷爸爸》一书中提出。“财商”被越来越多的人认为是实现成功人生的关键。财商、智商和情商一起被教育学家列入青少年的“三商”教育。

“财商”既然有如此重要的意义与作用,那“财商”的本质是什么?中国财商教育第一人、有中国的“富爸爸”之称的汤小明给出的“财商”定义为:财商就是指一个人与金钱(财富)打交道的能力。一个人只要具备了较高的财商,就能在今后的事业中游刃有余,人脉旺盛,机会自然也就接踵而来,对财富的渴望就有可能变成希望,变成现实。“财商”既然是一种能力,显然它也应当和孩子的其他能力一样,是可以培养和造就的。那么作为现代家长,应当如何来培养孩子的“财商”?下面一些亿万富翁们的家庭“财商”教育可以给我们一些启示。

最博学的富豪

“书到用时方恨少。”仔细品味这一富有哲理的话不难发现一个道理:知识是无限的,要想“用时少恨”就必须多学习知识,用以充实自己的头脑。知识是无限的,而一个人的知识是有限的,我们要把有限的生命投入到无限的学习中去。一个人如果在他的一生中坚持不懈地学习、学习、再学习,那么他的知识水平就会不断提高,不断完善,最终成为对社会有用的人才。

畹香姑娘

都说畹香姑娘聪明,其实也经常做傻事。

婚姻是终身大事,谁能不好好掂量掂量,嫁个富足之家,一辈子插金戴银,呼奴使仆,过上少奶奶的日子?可她倒好,凭着如花似月的容貌,家里虽说不上大富大贵,也算得上个中等财主,却自己做主嫁给了个姓娄的穷酸秀才,你说傻不傻?说什么娄郎有才气呀,人品好呀,都是废话,这些能当饭吃么?你看,嫁过去不到一年,样样粗重活计都得自己操劳,一双纤纤玉手早长满了老茧,全没了在娘家时的那份矜持,还说什么以苦为乐。哼,幸亏那时候阿Q尚未出世,若摆到现在,不被讥讽为阿Q精神才怪!

儒商赋

谨以此文献给跋涉于商路之上的自己与同道

天下纷扰,物各有道,舞华庭之将相,枕江山之渔樵。能自得其乐者,可谓之高;能使天下乐者,堪称为妙。

儒商之要,乃以感怀天地之德,生造化阴阳之智。躬行人事,秉承天道。知人之需谓儒,供人之求谓商。儒而商者,守常而知变,善知而易通,义之则生其利,仁之则广其财。能固本而培元,当枝叶而生发。先修其儒,而商道可得,后炼其商,而儒心可见。是故知儒商非生而有之,乃后天修炼而成也!儒商有类,谓之初,极,神,化。善念存心,任事勤勉,可形其初。俊采星驰,纵横捭阖,可体其极。思通古今,恩泽百代,可意其神。大道流行,化育众生,可味其化。其初者,恒河沙数,其极者,车载斗量,其神者,屈指可数,其化者,则古今未尝有也。

用户登录